Om

Berättelsen on Munsö IF

Annandag påsk, den 2 april 1923, träffades ett trettiotal grabbar i en obebodd stuga vid Söderby gård för att diskutera om man skulle bilda en idrottsförening. Alla var eniga och man utsåg den första styrelsen som leddes av Nils Nordberg, Erik Törn, Gösta Land, Rudolf Rocklind samt Olle Nordberg som även är skaparen av föreningens klubbmärke. Så föddes Munsö IF.


Fotboll och allmän idrott var till att börja med de stora idrotterna. Stort intresse fanns även för cykel och skidlöpning. Första fotbollsplanen låg strax intill klockstapeln. I slutet av 30-talet fick föreningen tillgång till Söderby. På Söderby anlades fotbollsplanen och några år senare även löparbanor, hopp- och kastgropar.

 

Föreningen ordnade basarer, dans samt spelade teater.

I början av Munsö IF:s historia, på 20 & 30-talet, förekom tävlingar i dragkamp . Särskilt stolta var man när man lyckades besegra Ekerölagen.


På damsidan ägnade man sig åt handboll och gymnastik. Uppvisning inför publik ordnades. Vintersporter såsom bandy och ishockey förekom också. Tillgång till naturis och villiga snöskottare var avgörande för deras existens.

 

Intresset för terränglöpning och orientering (både dag och natt) har under många år varit stort. Ett flertal MIF-are har rönt stora framgångar i dessa grenar.

 

Ville man ha det litet stillsammare kunde man fram till 70-talet, deltaga i schack. Ett bra sätt för många att känna och uppleva kamratskap, som är en av föreningens stora uppgifter.

 

Under 1960-talet drev föreningen filmförevisning en gång i veckan i Munsö Folkets Hus, som låg i Söderbacken.


Med åren har idrotter som bordtennis, tennis, badminton, innebandy och motionsgymnastik funnits på schemat.

Till en början bedrevs inomhusaktiviteterna i Husby skola men senare fick Munsö skolas gymnastiksal ta över dessa aktiviteter. Tennisplan anlades vid Söderby.

Husby skola rustades upp och drivs nu av Husby-skolakommittén som i huvudsak bedriver uthyrningsverksamhet. En gång i veckan har man bastuverksamhet för allmänheten.


Vid Husby skola har det sedan 1972 årligen anordnats julbasar i Munsö IFs regi.

 

Fotboll är den idrott som fortfarande får anses som störst inom föreningen. Periodvis har MIF haft A-, B-, dam-, flick- samt flera pojklag."Vi vill minnas vårt första härjartåg till Träkvista, då vi i en höskrinda färdades den långa vägen dit, och där, så gott som okända till idrottsliga bedrifter, spelade till oss en överlägsen seger mot Ekerö B-lag."


Utdrag ur årsberättelse, år 1930

Några rader ur årsberättelse från 1930:


"Kvar står i minnet många stunder av upptåg och glädje. Vi vill minnas vårt första härjartåg till Träkvista, då vi i en höskrinda färdades den långa vägen dit, och där, så gott som okända till idrottsliga bedrifter, spelade till oss en överlägsen seger mot Ekerö B-lag."

 

För den som vill veta mer om föreningens historia, finns nu möjlighet att ta del av det arkiv som upprättats i Lupinsalen i Stenhamra. 

 

Har du kanske gamla skrifter och material som kan vara av intresse för arkivet och som Du vill och kan avvara, lämna det gärna till Marianne Haglund Tel. 08-56050228.

 


Nedtecknat av Gunnel Moström september 2001