Om

Berättelsen on Munsö IF

Annandag påsk, den 2 april 1923, träffades ett trettiotal grabbar i en obebodd stuga vid Söderby gård för att diskutera om man skulle bilda en idrottsförening. Alla var eniga och man utsåg den första styrelsen som leddes av Nils Nordberg, Erik Törn, Gösta Land, Rudolf Rocklind samt Olle Nordberg som även är skaparen av föreningens klubbmärke. Så föddes Munsö IF.


Fotboll och allmän idrott var till att börja med de stora idrotterna. Stort intresse fanns även för cykel och skidlöpning. Första fotbollsplanen låg strax intill klockstapeln. I slutet av 30-talet fick föreningen tillgång till Söderby. På Söderby anlades fotbollsplanen och några år senare även löparbanor, hopp- och kastgropar.

 

Föreningen ordnade basarer, dans samt spelade teater.

I början av Munsö IF:s historia, på 20 & 30-talet, förekom tävlingar i dragkamp . Särskilt stolta var man när man lyckades besegra Ekerölagen.


På damsidan ägnade man sig åt handboll och gymnastik. Uppvisning inför publik ordnades. Vintersporter såsom bandy och ishockey förekom också. Tillgång till naturis och villiga snöskottare var avgörande för deras existens.

 

Intresset för terränglöpning och orientering (både dag och natt) har under många år varit stort. Ett flertal MIF-are har rönt stora framgångar i dessa grenar.

 

Ville man ha det litet stillsammare kunde man fram till 70-talet, deltaga i schack. Ett bra sätt för många att känna och uppleva kamratskap, som är en av föreningens stora uppgifter.

 

Under 1960-talet drev föreningen filmförevisning en gång i veckan i Munsö Folkets Hus, som låg i Söderbacken.


Med åren har idrotter som bordtennis, tennis, badminton, innebandy och motionsgymnastik funnits på schemat.

Till en början bedrevs inomhusaktiviteterna i Husby skola men senare fick Munsö skolas gymnastiksal ta över dessa aktiviteter. Tennisplan anlades vid Söderby.

Husby skola rustades upp och drivs nu av Husby-skolakommittén som i huvudsak bedriver uthyrningsverksamhet. En gång i veckan har man bastuverksamhet för allmänheten.


Vid Husby skola har det sedan 1972 årligen anordnats julbasar i Munsö IFs regi.

 

Fotboll är den idrott som fortfarande får anses som störst inom föreningen. Periodvis har MIF haft A-, B-, dam-, flick- samt flera pojklag."Vi vill minnas vårt första härjartåg till Träkvista, då vi i en höskrinda färdades den långa vägen dit, och där, så gott som okända till idrottsliga bedrifter, spelade till oss en överlägsen seger mot Ekerö B-lag."


Utdrag ur årsberättelse, år 1930

Några rader ur årsberättelse från 1930:


"Kvar står i minnet många stunder av upptåg och glädje. Vi vill minnas vårt första härjartåg till Träkvista, då vi i en höskrinda färdades den långa vägen dit, och där, så gott som okända till idrottsliga bedrifter, spelade till oss en överlägsen seger mot Ekerö B-lag."

 

För den som vill veta mer om föreningens historia, finns nu möjlighet att ta del av det arkiv som upprättats i Lupinsalen i Stenhamra. 

 

Har du kanske gamla skrifter och material som kan vara av intresse för arkivet och som Du vill och kan avvara, lämna det gärna till Marianne Haglund Tel. 08-56050228.

 


Nedtecknat av Gunnel Moström september 2001

2023: Munsö IF 100 år

Utdrag ur det första protokollet och årsberättelsen 13/9 1930:

”Annandag påsk, den 2 april 1923, föddes Munsö Idrottsförening. Ett trettiotal grabbar samlades då i en obebodd stuga [Nydal] på Söderby gård för att diskutera behovet av en idrottsförening. Redan tidigare hade nog idrotten gjort sina förkänningar på Munsö och man kan säga att den gjorde sitt intåg i fotbollens skepnad. När Munsö Idrottsförening bildades hade således idrotten redan hunnit komma i blodet på en och annan och föret blev i portgången ganska gott.


Som sagt Munsö Idrottsförening bildades och dess första styrelse valdes.


  • Nils Nordberg
  • Rudolf Rocklind
  • Erik Törn
  • Gösta Land
  • Olle Nordberg


För att stärka kassan anordnades vid Pingst samma år en basar vid Väsby dansbana vid Skälby backe. Det ekonomiska resultatet av denna fest blev ganska gott och det idrottsliga arbetet kunde sätta igång. Fullständig fotbollsutrustning inköptes för ett lag.”

 

Den första fotbollsplanen låg strax intill klockstapeln. I slutet av 30-talet fick föreningen tillgång till Söderby. På Söderby anlades fotbollsplanen och några år senare även löparbanor, hopp- och kastgropar.

Fotboll och allmän idrott var till att börja med de stora idrotterna. Stort intresse fanns även för cykel och skidlöpning. Föreningen ordnade basarer, dans samt spelade teater. Man samlades ofta i torpet Sikla i Skälbyhammar för samkväm. Kaffe dracks i ”egen medhavd kopp”.

I början av Munsö IF:s historia, på 20 & 30-talet, förekom tävlingar i dragkamp. Särskilt stolta var man när man lyckades besegra Ekerölagen.
På damsidan ägnade man sig åt handboll och gymnastik. Uppvisning inför publik ordnades.

Vintersporter såsom bandy och ishockey förekom också. Tillgång till naturis och villiga snöskottare var avgörande för deras existens.

Intresset för terränglöpning och orientering (både dag och natt) har under många år varit stort. Ett flertal MIF-are har rönt stora framgångar i dessa grenar.

Ville man ha det litet stillsammare kunde man fram till 70-talet, deltaga i schack. Ett bra sätt för många att känna och uppleva kamratskap, som är en av föreningens stora uppgifter.

Under 1960-talet drev föreningen filmförevisning en gång i veckan i Munsö Folkets Hus, som låg i Söderbacken.

Med åren har idrotter som bordtennis, tennis, badminton, innebandy och motionsgymnastik funnits på schemat. Till en början bedrevs inomhusaktiviteterna i Husby skola men senare fick Munsö skolas gymnastiksal ta över dessa aktiviteter. Tennisplan anlades vid Söderby.

Husby skola rustades upp och drivs nu av Husby-skolakommittén som i huvudsak bedriver uthyrningsverksamhet. En gång i veckan har man bastuverksamhet för allmänheten.

Vid Husby skola har det sedan 1972 årligen anordnats julbasar i Munsö IFs regi.

Fotboll är den idrott som fortfarande får anses som störst inom föreningen. Periodvis har MIF haft A-, B-, dam-, flick- samt flera pojklag.

 

Några rader ur årsberättelsen från 1930:


"Kvar står i minnet många stunder av upptåg och glädje. Vi vill minnas vårt första härjartåg till Träkvista, då vi i en höskrinda färdades den långa vägen dit, och där, så gott som okända till idrottsliga bedrifter, spelade till oss en överlägsen seger mot Ekerö B-lag."

 

Så föddes Munsö IF.

Nils Nordberg (f 1903), Furulid

Nils ”Nenne” Nordberg föddes på Furulid på Munsö. Han vistades mycket på Munsö på somrar och helger. Livet, människorna och den vackra naturen inspirerade honom. Det framkommer i hans bok ”Jag var barn”. Nenne tyckte om att fotografera och har sammanställt flera album med bilder från Munsö.

 

Nenne växte upp på Tegnergatan 37 i Stockholm där familjen Nordberg bodde och där pappa Gustav hade sin verksamhet ”Gustav Nordbergs Vagnfabrik AB”. Den räknades som Sveriges främsta karossmakeri.

Efter pappa Gustavs död tog Nenne över verksamheten tillsammans med sin bror Carl Nordberg. I den Nordbergska verkstaden byggdes för hand karosser till tidens 'självgående vagnar' av bl.a. märkena Minerva, Buick, Rolls Royce och Cadillac. Kunder var tidens framstående personligheter, som kunde kosta på sig den extravagans, som en specialkaross utgjorde, såsom Gustav V, L. M. Ericsson och Ivar Kreuger. Detta skrev Nenne om i böckerna ”Karossmakarens berättelser” och ”Resa kungligt”.

Fadern Gustaf var sadelmakare som fick sitt gesällbrev hos mäster Carl Petter Malmqvist, Nils morfar. Hans mormor Hulda var dotter till fd ägaren av Söderby gård, Johannes Nilsson, kallad ”Åkar-Nisse”.


När Munsö IF fyllde 50 år säger Nenne bla detta:

”Nedkastade rader i minnet med anledning av Munsö IF:s 5-åriga födelsedag.”

”Fotbollen den kom från England och även här
började den rulla och blev populär
Vi var en samling ungdom som spaka den på kvällen
Ibland i skogen intill Slut – stundom vid kyrkan – ibland på andra ställen

Då väcktes tanken om en klubb med styrelse och lag
och så en vacker dag
på våren – låt mig se
det var nog nittonhundra tjugotre
så smög vi in i Trolles stuga som var obebodd
höll ting i all enkelhet
och någon av oss blev betrodd
att klubba fast att MIF var verklighet

Ett år därefter drog vi ut i härjningståg
Ekerö IK vid Kvista lekte i vår håg
och när vi efter häst ock skrinda anlände till detta första möte
då trodde man – att Munsö dom var nog bakom flöte
Här kunde man pröva reserver i sitt lag
en fotbollsmatch mot Munsö skulle nog bli lätt
Det blev den inte denna dag
ty Munsö vann med 8-1”

Erik Törn (f 1898), Michigan, Farmen

Erik Törn kom till Munsö tillsammans med sina föräldrar, Gustaf och Anna Lovisa Törn och deras 6 barn från Västmanland 1922 och bosatte sig på Söderby i huset Michigan snett emot fotbollsplanen. Fadern Gustaf var handlande och drev affären i Michigan

Eriks far var en driftig man, som startade ett åkeri, en affär och en byggnadsfirma, där han satte sina barn i arbete. Erik tillhörde byggfirman som byggde bl.a. Husby skola och Menhammar skola. Han byggde även nuvarande huset vid Farmen.

Erik var mycket intresserad av idrott och var därför med och startade Munsö idrottsförening.


Han gifte sig och fick två döttrar, Maini och Britt. De köpte tomt i Söderby och byggde ett eget hus där, Farmen.

Erik var med och startade badhuset vid Söderby 1933, och var länge ordförande i badhusstyrelsen.


Han arbetade även vid Husby grustag (Gropen) som timmerman, och var kvar där till sin pensionering.


Erik hade flera hobbys och jagade mycket. Han var också tävlingsskytt och hade biodling på tomten. Förutom trädgårdsskötsel, sålde han också varor till torget.

Olle Nordberg (f 1905), Furulid

Olle Nordberg, bror med Nils Nordberg, var konstnär och är skaparen av föreningens klubbmärke, som föreställer en näckros.

Olles morfar var sadelmakarmästare Carl Petter Malmqvist vid Tegnérgatan i Stockholm. Han fick stor betydelse för Olle genom att han var konstintresserad och hade en rad konstnärskontakter. I sitt hus inrättade han sex målarateljéer som han hyrde ut till en mängd kända svenska konstnärer. I denna miljö föddes och växte Olles intresse för konstnärlig verksamhet.


Efter Olles akademitid flyttade han till Munsö där han var bosatt på Furulid till sin död. Motiven i Olles konst hämtades i första hand på Munsö. Han målade knotiga och krumma torpare och plirande gubbar med en drastisk och varm humor. Han skildrade vardagliga situationer – kaffedrickning, besök i stugorna.

I Olles konst fanns också en poetisk dimension och han kunde förvandla sina gestalter till högre väsen; hans drömflickor lånade ofta drag från hans hustru Märta.

Gösta Land (f 1902), Husby

Gösta Land kom med sina föräldrar och syskon till Munsö 1922 och var bosatta i Gropen, Husby. Fadern Karl Gustaf Land var arbetsförman vid sandtaget där. Denne var även ordförande i byggnadskommittén i Munsö kommun och var delaktig i beslutet att bygga Husby skola 1924.

Gösta arbetade som maskinist och maskinskötare.


År 1929 gifte han sig sin med en Munsö-flicka, Dorothea Lindberg från Nybygget, varpå de flyttade ut från Munsö till och bosatte sig i Bromma.

Rudolf Rocklind (f 1893), Backebo

Rudolf Rocklind kom från Länna och flyttade till Väsby på Munsö år 1921.

Han var gift med Anna Rocklind f Levander, och paret hade tre barn, Margareta, Nils och Ulla-Britt.

Rudolf köpte mark från Söderby gård och byggde där upp trädgårds- och jordbruksfastigheten Backebo. Där bodde och bedrev han sin yrkesverksamhet livet ut.


Ett namn som alltid kommer att vara förknippat med Munsö IF är Rudolf Rocklind. Han hade under alla år sedan föreningens tillkomst understött och med självuppoffrande arbete deltagit i dess verksamhet.


I synnerhet hade han arbetat med skididrotten. Hur många gånger stod han inte med tidtagaruret i väntan på skidlöparna under snöstorm och köld?

Han hjälpte ständigt till med att hålla liv i föreningen och genom sitt brinnande intresse för idrotten och dess utövare fungerade även MIF i svåra tider.

En gammal vision

På sin plats kan kanske vara skolläraren Alfred Vernborgs fantastiska vision ur "Boken om Munsö".

 

I avsnittet "Sockenhändelser" berättar han om när Ungdomsföreningen en gång bildades i början av 1900-talet, och ordföranden höll följande tal:

”Jag gläder mig på förhand åt, att här i en framtid finna en intelligent ungdomsskara, en ungdom som genom självstudium, flit och goda seder lyser som en fyrbåk över allt Sveriges land – Genom fester och tillställningar skola vi samla penningar. För dessa ska vi bygga ett ungdomens föreningshus. Av baron Giertta få vi nog tillåtelse att bygga huset i Jordbrobacke ovanför Blomstrands smedja. Där ligger det högt och sunt samt mitt i socknen. Huset skall bli stort och vackert och omgivas av naturlig park och planteringar samt en lekplats.


I huset skall först och främst finnas en stor sal med orgel eller piano. Där samlas man under mötesdagar, där hålles föredrag och utföres sång och musik. Intill ligger ett biblioteksrum. Där ska vi ha skåp, som räcka från golv till tak, fulla med böcker, samt bord, stolar, soffor och läspulpeter. Varje söndagseftermiddag få föreningsmedlemmarna gå dit och läsa böcker och tidningar, om de vilja. I huset skall ock finnas 2 rum och kök till bostad åt vaktmästaren.”

- Ungdomshemmet på Jordbrobacke blev bara en vacker dröm. Men jag har omtalat den i händelse någon eller några ha lust låta den i framtiden bli verklighet, avslutar Vernborg.


En vacker vision, och som vi vet uppförde senare Munsö IF sin idrottsplats ungefär där, med löparbanor, fotbollsplan och till och med dansbana. Samlingsplats för traktens ungdomar.

Jordbrobacke var det som vi nu kallar Kulbacken. Blomstrands smedja var det som senare kallades Villes stuga och ligger (låg) ungefär mitt mellan infarten till Östansund och Munsö Livs.